Pravidla A Podmínky Používání

OBECNÁ PREZENTACE

Tyto stránky spravuje společnost NejlepšíČeskéZnačky. Výrazy "my", "nás" a "naše" se na těchto stránkách vztahují na společnost NejlepšíČeskéZnačky.

NejlepšíČeskéZnačky nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem od nás vstupujete do naší "Služby" a souhlasíte s následujícími podmínkami ("Podmínky služby", "Podmínky"), včetně dalších podmínek a zásad, na které je v tomto dokumentu odkazováno. odkazováno a/nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky služby se vztahují na všechny uživatele stránek, mimo jiné na uživatele, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si tyto podmínky používání pečlivě přečtěte. Přístupem na jakoukoli část stránek nebo jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na web přistupovat ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky používání považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky používání.

Na jakékoli nové funkce nebo nástroje přidané do stávajícího obchodu se rovněž vztahují Podmínky služby. Nejnovější verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

Náš obchod je hostován na platformě Shopify Inc. Ta nám poskytuje platformu pro online elektronický obchod, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Přijetím těchto podmínek používání prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve státě nebo provincii svého bydliště, nebo že jste plnoletí ve státě nebo provincii svého bydliště a dali jste nám souhlas s tím, abychom umožnili některému z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky k používání.

Nesmíte používat naše produkty k nezákonným nebo neoprávněným účelům a nesmíte používat službu k porušování jakýchkoli zákonů ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení poskytování vašich služeb.

ODDÍL 2 - PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout komukoli poskytnout službu.

Berete na vědomí, že váš obsah (kromě údajů o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a zahrnuje (a) přenosy v různých sítích a (b) změny, aby vyhověl technickým požadavkům sítí nebo připojovacích zařízení a přizpůsobil se jim. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat žádnou část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost za to, že informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze jako obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat ani je používat jako jediný základ pro přijímání jakýchkoli rozhodnutí bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoli spoléhání se na materiály na těchto stránkách je na vaše vlastní riziko.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nemusí být nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni informace na našich stránkách aktualizovat. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění službu (nebo jakoukoli její část či obsah) změnit nebo ukončit.

Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (JE-LI TO RELEVANTNÍ)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím Webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou být k dispozici v omezeném množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami pro vracení zboží.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom barvy a obrázky našich výrobků zobrazené v obchodě zobrazovali co nejpřesněji. Nemůžeme zaručit, že zobrazení barev na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, omezit prodej našich výrobků nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství nabízených produktů nebo služeb. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli výrobku nebo služby učiněná na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita výrobků, služeb, informací nebo jiných materiálů, které si zakoupíte nebo získáte, splní vaše očekávání nebo že budou opraveny případné chyby ve službě.

ODDÍL 6 - SPRÁVNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A ÚDAJŮ O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme dle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení se mohou vztahovat na objednávky prostřednictvím stejného zákaznického účtu nebo pod stejným zákaznickým účtem, kreditní kartou a/nebo na objednávky využívající stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. Pokud objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit informovat kontaktováním e-mailové adresy a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli při objednávce. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho uvážení vypadají, že je zadávají dealeři, prodejci nebo distributoři.

Souhlasíte s tím, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy, které provedete v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat informace o svém účtu a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách pro vracení peněz.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vám poskytujeme přístup k takovým nástrojům "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost jakéhokoli druhu vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním související.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím Stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a musíte se ujistit, že jste se seznámili s podmínkami, za kterých jsou tyto nástroje poskytovány příslušným dodavatelem (dodavateli) třetích stran, a že s nimi souhlasíte.

V budoucnu můžeme také prostřednictvím Stránek nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Na takové nové funkce a/nebo služby se budou rovněž vztahovat tyto Podmínky služby.

ODDÍL 8 - PROPOJENÍ S TŘETÍMI STRANAMI

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou obsahovat materiály třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za přezkoumání nebo vyhodnocení obsahu nebo přesnosti materiálů nebo webových stránek třetích stran, neposkytujeme za ně žádnou záruku a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo újmy související s nákupem nebo používáním jakéhokoli zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před uzavřením jakékoli transakce si pečlivě prostudujte zásady a postupy třetích stran a seznamte se s nimi. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na danou třetí stranu.

ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PODÁNÍ

Pokud na naši žádost předložíte určité konkrétní příspěvky (například příspěvky do soutěže) nebo předložíte tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, aniž bychom vás o to požádali, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli, bez omezení, upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jakýmkoli způsobem používat jakýkoli komentář, který nám předložíte. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost komentářů; (2) vyplácet za komentáře náhradu; nebo (3) reagovat na komentáře.

Můžeme, ale nejsme povinni, přezkoumat, upravit nebo odstranit obsah, který podle našeho uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující jakoukoli část duševního vlastnictví nebo tyto Podmínky používání.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnostních práv nebo jiných osobních či vlastnických práv. Rovněž souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat hanlivé nebo nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály, ani nebudou obsahovat počítačové viry nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování služby nebo jakékoli přidružené webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu vašeho komentáře. Za každý svůj komentář a jeho správnost nesete výhradní odpovědnost.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše poskytování osobních údajů prostřednictvím Obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Na našich stránkách nebo v rámci služby se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, nákladů na dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou informace ve Službě nebo na jakékoli přidružené webové stránce nepřesné, a to kdykoli a bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky).

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, mimo jiné, informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Jakékoli stanovené datum aktualizace nebo obnovení aplikované na Službu nebo jakoukoli přidruženou webovou stránku by nemělo být považováno za údaj o tom, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli přidružené webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách používání je zakázáno používat Stránky nebo jejich obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) k navádění jiných osob k provádění nebo účasti na jakémkoli nezákonném jednání; (c) k porušování jakýchkoli mezinárodních, federálních, provinčních nebo státních předpisů, pravidel, zákonů nebo nařízení a jakýchkoli místních zákonů nebo nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) za účelem rozesílání spamu, phishingu, farmení, předstírání, spiderování, crawlování nebo scrapování; (j) za jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelem; nebo (k) zasahovat do bezpečnostních prvků Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu nebo je obcházet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných postupů. ovlivňovat jiné webové stránky nebo internet; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; i) za účelem šíření spamu, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl nebo scrape; j) za jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelem; nebo k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných postupů. ovlivňovat jiné webové stránky nebo internet; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; i) za účelem šíření spamu, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl nebo scrape; j) za jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelem; nebo k) narušovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu.

ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani neručíme za to, že používání našich služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu na dobu neurčitou odstranit nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.

Výslovně souhlasíte s tím, že službu používáte nebo nemůžete používat výhradně na vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby poskytované vám prostřednictvím Služby jsou (s výjimkou případů, kdy to výslovně uvedeme) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek. jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv.

NejlepšíČeskéZnačky za žádných okolností neakceptují žádné chyby nebo opomenutí v obsahu, ani žádnou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vyplývající z používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo zpřístupněného prostřednictvím služby, a to ani v případě, že jste byli informováni o jejich možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za nepřímé nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem, a to i v případě, že jste byli informováni o jejich možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem, a to i v případě, že jste byli informováni o jejich možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a ochráníte společnost NejlepšíČeskéZnačky a naše mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance před jakýmikoliv nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vzniknou jakékoli třetí straně v důsledku porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, na které se zde odkazuje, nebo v důsledku porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek služby shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělitelnou od těchto Podmínek služby, aniž by toto ustanovení mělo vliv na platnost a použitelnost ostatních ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Závazky a povinnosti stran vzniklé před datem ukončení smlouvy zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Tyto Podmínky služby jsou účinné, pokud a dokud je vy nebo my nevypovíme. Tyto Podmínky poskytování služeb můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete využívat naše Služby, nebo když přestanete používat naše Stránky.

Pokud podle našeho názoru nedodržujete nebo máme podezření, že nedodržujete jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu také kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a vy budete nadále povinni uhradit všechny částky vzniklé až do data ukončení smlouvy včetně; a/nebo vám v důsledku toho může být odepřen přístup k našim Službám (nebo jejich části).

ODDÍL 17 - CELÁ SMLOUVA

Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek poskytování služeb, neznamená to, že jsme se tohoto práva nebo ustanovení vzdali.

Tyto Podmínky používání a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a řídí se jimi vaše používání Služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí nebo současné ústní dohody, sdělení a návrhy nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli předchozích verzí Podmínek používání).

Jakékoli nejasnosti při výkladu těchto Podmínek používání služby nebudou vykládány v neprospěch strany, která je vypracovala.

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky poskytování služeb a všechny samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Spojeného království.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi podmínek používání si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení aktualizovat, upravovat nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek používání zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání našich webových stránek nebo služby nebo přístup k nim po zveřejnění změn těchto Podmínek používání znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy týkající se Podmínek služby nám zasílejte na adresu support@bestbrandsczech.com .